Orędzia - blog

Orędzia - blog/

06.05.2015, 22:31‬ – ‪Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie, gdy Święte Słowo Boże jest rozrywane, Moje Łzy spływają wielkimi strugami.‬ ‪Miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa zanika, a duch Mojego Kościoła usycha tak, że wkrótce stanie się niczym więcej jak pustynią.‬ ‪Będzie on pozbawiony życia i tylko prawdziwi wierni w Moim Kościele będą utrzymywali stałe bicie Serca Mojej [...]

By | 2016-02-04T18:49:54+00:00 Luty 4th, 2016|2015, Maj, Orędzia|0 Comments

04.03.2015, 22:12 – Moi wierni wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu, powstaną i poprowadzą was

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos został stłumiony przez ducha ciemności w czasie, gdy ludzkość najbardziej Mnie potrzebuje. Walka duchowa jest zacięta i Moje Królestwo toczy ją przeciwko siłom złego ducha. Jednak wiele osób nie jest świadomych tego faktu, ponieważ zły duch rozlewa nową fałszywą doktrynę, która z pozoru będzie wyglądała na popularną, podziwianą, gorąco [...]

By | 2016-02-04T18:48:10+00:00 Luty 4th, 2016|2015, Marzec, Orędzia|0 Comments

17.02.2015, 17:00 – MATKA ZBAWIENIA: ODWAGI, MOJE DROGIE DZIECI, WSZYSTKO JEST W RĘKACH MOJEGO SYNA

Moje drogie dzieci, otrzymaliście Modlitwy, Dary i zbroję, aby posuwać się do przodu w przygotowaniach do Powtórnego Przyjścia mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa. Jego Reszta została utworzona i nadal będzie rosła na całym świecie, aby dusze mogły zostać uratowane. W czasach, które są przed wami, Reszta Boga w każdym zakątku świata zachowa Prawdę Jego Świętego [...]

By | 2015-03-14T18:31:13+00:00 Marzec 14th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

13.02.2015, 18:00 – MOJA MISJA OCALENIA LUDZKOŚCI JEST PRAWIE UKOŃCZONA

Moja szczerze umiłowana córko, przez moc Trójcy Przenajświętszej, oświadczam, że dałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami, obiecanymi ludzkości przez Księgę Prawdy. Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi darami, udzielonymi wam przez tę Misję i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i przeżywajcie życie w zgodzie [...]

By | 2015-03-14T18:28:18+00:00 Marzec 14th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

‪12.02.2015, 18:00‬ – ‪MODLITWA PRZERAŻA ZŁEGO DUCHA‬

‪Moja szczerze umiłowana córko, proszę wszystkich chrześcijan w każdej części świata, aby więcej czasu poświęcali modlitwie o moc pokonania grzechu, który dusi świat i przynosi cierpienie i wszelkiego rodzaju utrapienia.‬ ‪Grzech może zostać zniszczony przez modlitwę.‬ ‪Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i im częściej się zwracacie do Mnie, waszego Jezusa, tym bardziej będę mógł [...]

By | 2015-02-25T14:14:43+00:00 Luty 25th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

11.02.2015, 15:16 – TYLKO TYLE MOGĘ WAM UJAWNIĆ ZANIM ODDZIELĘ OWCE OD KOZŁÓW

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu pluło Mi w Twarz, przeklinało Mnie i odrzucało Mnie podczas Mojego Czasu na ziemi i robią to do dziś dnia. Każdy Dar, który został dany ludzkości poprzez widzących, wizjonerów i proroków od Boga, został przez większość odrzucony. Wkrótce trudno będzie człowiekowi znaleźć Płomień Prawdy, choćby nawet go poszukiwał. Moi [...]

By | 2015-02-25T14:14:10+00:00 Luty 25th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

10.02.2015, 14:36 – MATKA ZBAWIENIA: MÓDLCIE SIĘ O OCHRONĘ KOŚCIOŁA MOJEGO SYNA NA ZIEMI

Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha. Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o [...]

By | 2015-02-25T14:13:33+00:00 Luty 25th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

08.02.2015, 20:31 – DUCH ZŁA JEST SILNIEJSZY NIŻ WOLA CZŁOWIEKA

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Duch Święty przenika te orędzia, Moje Słowo, tak jak to było podczas Mojego Czasu na ziemi, rozprzestrzenia się jak błyskawica. Szybkość z jaką Duch Święty rozprzestrzenia się jest poza możliwością zrozumienia śmiertelnego człowieka. I podczas, gdy Paraklet przez Moc Boga zstępuje na dusze tych wszystkich z pokornymi sercami, duch zła [...]

By | 2015-02-25T14:13:02+00:00 Luty 25th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

07.02.2015, 21:37 – JA JESTEM WASZYM JEDYNYM PRAWDZIWYM POCIESZENIEM W ŚWIECIE, KTÓRY JEST PRZECIWKO MNIE

Moja szczerze umiłowana córko, wzmaga się Moja walka o przyniesienie pokoju wszystkim dzieciom Bożym i przyprowadzenie każdego człowieka do chwały Nowego Nieba i Ziemi. Będę walczył do końca, aby ocalić ludzkość od niegodziwości, która została im wyrządzona przez Mojego przeciwnika. Proszę, abyście wszyscy, którzy Mnie miłujecie i podtrzymujecie Moje Słowo pozostali silni w obliczu nienawiści [...]

By | 2015-02-25T14:12:27+00:00 Luty 25th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments

04.02.2015, 20:06 – WKRÓTCE NIEBO ROZDZIELI SIĘ I OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO ZNAJDZIE SIĘ NAD WAMI

Moja szczerze umiłowana córko, ogromna jest w tym czasie nienawiść do wszystkich dobrych rzeczy, które pochodzą od Boga, włącznie z Jego Świętym Słowem. Miłość w sercu człowieka, która w sposób naturalny jest obecna w duszy każdego dziecka przychodzącego na świat, oziębła w sercach ludzkości. Dobroczynność i miłość wzajemna uleciała i jak przepowiedziano, człowiek zwróci się [...]

By | 2015-02-25T14:11:42+00:00 Luty 25th, 2015|2015, Luty, Orędzia|0 Comments