Monthly Archives: Grudzień 2014

//Grudzień

23.12.2014, 16:55 – DZIEŃ, KIEDY PRZYJDĘ W MOIM BOŻYM MIŁOSIERDZIU BĘDZIE DNIEM OŚWIECENIA

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do Moich ukochanych wyznawców w tym szczególnym czasie, aby przyszli do Mnie i pozwolili, bym ich osłonił Moją Najdroższą Krwią. Oddałem swoje Życie na ziemi jako znak Mojego Miłosierdzia i poruszę góry, oceany i wstrząsnę ziemią, gdy przyjdę ponownie, by przyprowadzić wszystkich do Mnie. Kocham was i przynoszę wam wielkie [...]

By | 2014-12-30T19:56:56+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

22.12.2014, 20:45 – O, CO ZA RADOŚĆ BY MI TO SPRAWIŁO, GDYBY SIĘ DO MNIE ZWRÓCILI W DNIU BOŻEGO NARODZENIA

Moja szczerze umiłowana córko, to jest orędzie dla świata na Boże Narodzenie. Gdy wszyscy świętujecie Moje Narodziny, chciałbym w tym szczególnym dniu wejść do waszych serc - gdyż ten dzień należy do Mnie. Zaproście Mnie do swoich domów jako uprzywilejowanego gościa i przedstawcie Mnie tym, spośród waszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów, którzy mogli już o [...]

By | 2014-12-30T19:56:23+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

20.12.2014, 16:25 – MATKA ZBAWIENIA: DAR MIŁOŚCI POTĘGUJE SIĘ W BOŻE NARODZENIE

Moje drogie dzieci, miłość mojego Syna nigdy nie jest bardziej obecna, niż podczas Bożego Narodzenia. W tym czasie, podczas świętowania Jego Narodzin, wylewa On na dusze swoją Miłość. W tym czasie musicie żyć Miłością, która została wam dana, oczywiście, jako dzieciom Bożym. Musicie pielęgnować Dar Miłości, który pochodzi od Boga i dzielić ten dar ze [...]

By | 2014-12-30T19:55:46+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

16.12.2014, 23:00 – DOKONAWSZY DOBREGO UCZYNKU, NIC O TYM NIE MÓWCIE

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy mówią, że pochodzą ode Mnie i są pobłogosławieni Duchem Świętym, są łatwo identyfikowani przez tych, którzy mają prawdziwe rozeznanie. Oni nigdy nie będą skupiali uwagi na sobie ani szukali pochlebstw. Nigdy nie będą gonili za popularnością, ani nie będą powszechnie lubiani, bowiem kiedy przemawiają Głosem Boga ściąga to na [...]

By | 2014-12-30T19:55:19+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

15.12.2014, 21:55 – ZAMIAST TEGO, WPADNĄ W PUŁAPKĘ ODDZIELANIA DOGMATU OD DOKTRYNY

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy faryzeusze wysłali swoich ludzi do ataku na Mnie z wykorzystaniem wszystkich możliwych taktyk, w tym samym czasie głosili w świątyniach proroctwa o przyjściu Mesjasza. Podczas, gdy szydzili oni ze Mnie i starali się szerzyć nieprawdę o Mojej Moralności, cytowali Pismo Święte. Gdy faryzeusze prześladowali Mnie - używając względem Mnie wszelkich [...]

By | 2014-12-30T19:54:51+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

14.12.2014, 18:00 – WASZA DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INNYCH NIC NIE BĘDZIE DLA MNIE ZNACZYŁA, GDYŻ BĘDZIECIE SĄDZENI Z WASZEJ WIERNOŚCI PRAWDZIE

Moja szczerze umiłowana córko, przez Moją śmierć na Krzyżu dałem Mojemu ludowi wielki dar. Ta Ofiara złożona dla odkupienia świata od pewnej śmierci jest częścią Ostatecznego Przymierza Mojego Ojca przed Wielkim Dniem, kiedy On uratuje resztę z tej ziemi. Z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca, a Jego wyświęceni słudzy [...]

By | 2014-12-30T19:54:15+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

13.12.2014, 00:15 – SUMIENIE CZŁOWIEKA JEST JAK LUSTRO DLA JEGO DUSZY

Moja szczerze umiłowana córko, sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy. Co odczuwa sumienie i w co wierzy odbija się w jego duszy. Oznacza to, że jeśli twoje sumienie ostrzega cię przed czymś, o czym wiesz w swoim sercu, że jest złe w oczach Boga, to musisz go słuchać. Jeśli twoje sumienie prowadzi cię [...]

By | 2014-12-30T19:50:38+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

11.12.2014, 21:50 – NOWA RELIGIA DLA WSZYSTKICH LUDZI PRZYCIĄGNIE WYZNANIA NIECHRZEŚCIJAŃSKIE

Moja szczerze umiłowana córko, przynoszę wam dziś wiadomości, które rozświetlą wasze serca. Wy, Moi umiłowani uczniowie, wierni Mojemu Świętemu Słowu, otrzymacie ode Mnie szczególne łaski. Te Łaski, które będą wylewane na tych wszystkich, którzy cierpią w Moje Święte Imię, przyniosą wam niezwykłe pocieszenie w próbach, które stoją przed wami. Daję wam również Łaskę uratowania tych [...]

By | 2014-12-30T19:50:10+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

09.12.2014, 17:00 – MATKA ZBAWIENIA: WYSYŁANO MNIE JAKO JEGO WYSŁANNICZKĘ PRZEZ WSZYSTKIE WIEKI

Moje drogie dziecko, jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga i przychodzę wyjawić wam cel mojej misji na ziemi. Jestem służebnicą Pańską i zostałam powołana przez mojego Ojca Niebiańskiego, by urodzić Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Tak, jak zostałam wezwana do wypełnienia Jego Najświętszej Woli, poprzez urodzenie Jego Jednorodzonego Syna, który został wysłany, aby dać [...]

By | 2014-12-30T19:49:41+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

08.12.2014, 17:30 – MATKA ZBAWIENIA: MÓJ SYN PRZYZNAŁ MI MOC ZMIAŻDŻENIA GŁOWY WĘŻA

Moje drogie dzieci, kiedy usłyszycie pogłoski o nowych wojnach w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, musicie mieć świadomość, że już bliski jest czas realizacji proroctw zawartych w Księdze Apokalipsy. Kiedy naturalny porządek na ziemi i zachowania ludzkie będą w czterech krańcach świata pogrążały się w chaosie, będzie to czas na przygotowanie. Wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć [...]

By | 2014-12-30T19:49:16+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments