Luty

29.02.2012, 17:30 – Czyż nie wiecie, że Duch Święty nie może i nie wejdzie do tych dusz, które mają zatwardziałe serca?

Moja szczerze umiłowana córko, plany czasowe woli Mojego Ojca nie są do twojej wiadomości. Moi wyznawcy muszą uzbroić się w cierpliwość, gdy wszystko na świecie zacznie się spełniać tak, jak zostało to przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca. Wszystko będzie zależało od planów czasowych Mojego Ojca i od skutku jaki wasze modlitwy będą miały na to, aby [...]

By | 2014-07-15T04:40:13+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

27.02.2012, 15:30 – Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia

Moja szczerze umiłowana córko, podczas gdy podziały na świecie nadal narastają, przybliża się czas Mojego Bożego Miłosierdzia. Wraz z rozprzestrzenianiem się w każdym kierunku wojen i zamieszek, wiara Mojego kościoła nadal będzie słabnąć. Rozłam w Moim Świętym Kościele szybko postępuje. Kapłan przeciw kapłanowi. Biskup przeciw biskupowi. Świat stoi przed kolejnym etapem oczyszczenia. Gniew przeciwko Mojemu Ojcu [...]

By | 2014-07-15T04:39:29+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

26.02.2012, 21:45 – Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby ukoić swoje dusze

Moja córko, tym Moim dzieciom powołanym, by głosić Moje Święte Słowo, żeby przygotować ziemię na Przyjście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa mówię. Wy, Moje dzieci, którzy Mnie znacie, waszego ukochanego Ojca, musicie walczyć z pokusami stawianymi przed wami w każdej chwili dnia. Zostaliście napełnieni Duchem Świętym poprzez szczególne błogosławieństwo dane światu przez Mojego Syna 10 [...]

By | 2014-07-15T04:38:50+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

24.02.2012, 21:45 – Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana

Moja córko, konieczne jest wasze trwanie w milczeniu, gdy zaczyna się prześladowanie. Święte Słowo Mojego Przedwiecznego Ojca zostanie odrzucone nawet przez same wyświęcone sługi, którzy twierdzą, że głoszą prawdę Jego Najświętszego Słowa. Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem. Wszystkie Kościoły połączą się w jeden Święty i Apostolski Kościół na Moje Powtórne Przyjście. Zanim się to [...]

By | 2014-07-15T04:38:07+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

24.02.2012, 15:30 – Nie będzie śmierci. Ani chorób. Ani grzechu w Nowym Raju

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapomnieć, że pomimo Moich surowych ostrzeżeń do ludzkości, noszę w Moim sercu bardzo szczególną miłość do wszystkich Moich dzieci. Konieczne jest, aby oczyścić teraz ziemię, bo gdybym powrócił już w tej chwili, nie nadawałaby się do tego, bym mógł po niej chodzić. Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko [...]

By | 2014-07-15T04:37:31+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

23.02.2012, 16:42 – Bóg Ojciec: Wołam do Kościoła katolickiego, aby uznał Nową Erę Pokoju na Ziemi

Ja jestem Bogiem, Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą wszystkich rzeczy, Bogiem Najwyższym Moja córko, ważne, aby ci, którzy podążają za naukami Kościoła rzymsko-katolickiego uznali tysiąclecie, które obiecałem wszystkim Moim dzieciom. Słowa zawarte w Mojej Świętej Księdze, Biblii, nie kłamią. Moja obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich. Jan Ewangelista także mówił o chwalebnym powrocie Mojego umiłowanego Syna, gdy [...]

By | 2014-07-15T04:36:56+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

23.02.2012, 16:00 – Maryja Panna: Módlcie się, aby zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie

Moje dziecko, już czas, aby moje dzieci połączyły się w jedno w czci do mojego drogiego Syna, by zapobiec Wojnie Atomowej w Iranie. Ta wojna jest bardzo blisko i trzeba mocno się modlić, aby ją powstrzymać, ponieważ zabije ona miliony dzieci Bożych. Szatan i jego demony pracują, aby dokonać straszliwego zniszczenia. Jeśli zabiją dusze, zanim [...]

By | 2014-07-15T04:36:23+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

22.02.2012, 19:00 – Post jest ważny dla waszych dusz

Orędzie otrzymane przez Marię Bożego Miłosierdzia podczas Adoracji Najświętszej Eucharystii Moja szczerze umiłowana córko, powiedz Moim dzieciom, że ten czas Wielkiego Postu jest czasem cichej refleksji, osobistego uświęcenia i okazji do modlitwy o złagodzenie wojny na świecie Naśladujcie Mój post na pustyni przez drobne ofiary. Post jest ważny dla waszych dusz. Oczyszcza ducha i daje mi [...]

By | 2014-07-15T04:35:49+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

21.02.2012, 19:45 – Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia przygotowujące do Mojego Powtórnego Przyjścia?

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo cierpisz w Imię Moje i Mojego ukochanego Ojca. Musisz być silna, gdy te orędzia wywołają oburzenie w pewnych kręgach, chociaż będą one inspirować i dawać siłę innym duszom. Moje Święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego pobytu na ziemi. Zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy twierdzili, [...]

By | 2014-07-15T04:35:04+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments

21.02.2012, 00:30 – Bóg Ojciec: Jesteście albo za Mną albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was

Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Rozmawiam z tobą dziś w nocy w imię Trójcy Przenajświętszej Moja córko, przyszedł czas na złamanie pierwszej pieczęci i jak bardzo Mnie to zasmuca. Obiecałem, że zanim to nastąpi ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony na czołach tych, którzy wierzą we Mnie. Teraz daję wam, dzieci, ostatnią szansę, aby powstać i [...]

By | 2014-07-15T04:34:25+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Luty, Orędzia|0 Comments