Maj

Maryja Panna: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Orędzie nr 447 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 31 maja 2012, godz. 21.00 Moje dziecko, szatan wkłada wiele wysiłku, by te dusze, które zaraził, podważały wiarygodność Najświętszego Słowa mojego Syna. Zawsze pamiętajcie o tym, że szatan zasiewa pierwsze ziarno wątpliwości w sercach wybranych dusz. Najgorszej krytyki tych Świętych Orędzi dokonają ci, którzy są ściśle zjednoczeni z [...]

By | 2018-04-24T18:55:41+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Moje Konanie w Ogrodzie przeżywam ponownie cierpiąc w dwójnasób

Orędzie nr 446 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 30 maja 2012, godz. 15.30 Moja szczerze umiłowana córko, cierpienie zadawane ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu, teraz się nasili. Nie słuchaj żadnego głosu oprócz Mojego. Nie angażuj się ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają. Dopuścili oni, by ludzka [...]

By | 2018-04-24T18:55:14+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Modlitwy mogą zapobiec zbrodniom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych

Orędzie nr 445 z serii Ostrzeżenie Otrzymano wtorek, 29 maja 2012, godz. 17.42 Moja szczerze umiłowana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić w tym czasie Moje Święte Słowo. Ci, którzy zostali wybrani do tej trudnej misji zapewnienia duszom całej ludzkości gotowości na Moje Powtórne Przyjście, są [...]

By | 2018-04-24T18:54:51+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza

Orędzie nr 444 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 28 maja 2012, godz. 20.45 Moja szczerze umiłowana córko, gdy człowiek stawia pod znakiem zapytania nauki zawarte w Piśmie Świętym, to po ludzku rzecz biorąc jest to naturalne. Kiedy człowiek przekręca nauki Pisma Świętego, aby dostosować je do własnych celów, to Mnie uwłacza. Ale kiedy Moi Wyświęceni Słudzy nie [...]

By | 2018-04-24T18:54:25+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Szatan będzie was przekonywać, że Moje orędzia pochodzą od niego

Orędzie nr 443 z serii Ostrzeżenie Otrzymano niedziela, 27 maja 2012, godz. 18.00 Moja córko, tak wielu Moich wyznawców pyta, dlaczego wiele z tych proroctw powoduje strach w ich sercach. Wielu jest przekonanych, że wywołuję strach. Ale to nie jest do końca prawdą. Strach, który wypełnia wiele dusz jest spowodowany uświadomieniem sobie, że to, co mówię [...]

By | 2018-04-24T18:53:54+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Planują podstępnymi sposobami przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra

Orędzie nr 442 z serii Ostrzeżenie Otrzymano sobota, 26 maja 2012, godz. 16.00 Cieszę się, że jesteś ze Mną. Ważne jest, aby teraz być blisko Mnie, Moja córko. Czas jest krótki i masz wiele do zrobienia. Dzisiaj proszę Moich wyznawców, Moja najdroższa córko, aby mocno modlili się za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój [...]

By | 2018-04-24T18:53:23+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Dlatego podczas Ostrzeżenia ci, którzy odkupili się w Moich Oczach, nie będą przechodzić cierpień Czyśćca

Orędzie nr 441 z serii Ostrzeżenie Otrzymano czwartek, 24 maja 2012, godz. 18.30 Kiedy przyjdzie czas, Moja szczerze umiłowana córko, na Ostrzeżenie, wiele znaków zostanie ujawnionych. Mówię wam to, aby przypomnieć wszystkim dzieciom Bożym, że muszą się wcześniej przygotować. Dwie gwiazdy się zderzą i wielu będzie się bać. Nie ma się czego bać, ponieważ jest to największy [...]

By | 2018-04-24T18:52:59+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie połączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa

Orędzie nr 440 z serii Ostrzeżenie Otrzymano środa, 23 maja 2012, godz. 15.38 Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, którą ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają. Moje Święte Słowo na ziemi nareszcie jest wysłuchiwane i wiele dusz jest gotowych do największego skoku wiary obejmującego Boże Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie wiedzą, [...]

By | 2018-04-24T18:52:31+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

Orędzie nr 439 z serii Ostrzeżenie Otrzymano wtorek, 22 maja 2012, godz. 15.20 Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczyna się kolejny etap tej Świętej Misji. Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat. Nawrócenia będą następować szybko i Moje Święte Słowo, będzie słyszane we wszystkich językach. Wszystkie dzieci Boże na zmianę będą rozpowszechniać Moje [...]

By | 2018-04-24T18:52:06+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

Przybliża się czas Ostrzeżenia

Orędzie nr 438 z serii Ostrzeżenie Otrzymano poniedziałek, 21 maja 2012, godz. 20.15 Moja szczerze umiłowana , córko, przybliża się czas Ostrzeżenia. Nadal jest jeszcze dużo do zrobienia, aby przygotować dusze na Moje Wielkie Miłosierdzie. Wzywam wszystkich, którzy kochają Mnie, by intensywnie modlili się o powszechne nawrócenie, którego pragnę. Tak wielu przybiegnie rzucając się w Moje Ramiona, a [...]

By | 2018-04-24T18:51:33+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments