Sierpień

///Sierpień

31.08.2012, 23:20 – Żaden człowiek nie zna Prawdy rzeczywistej treści Księgi Apokalipsy. Tylko Bóg.

Moja szczerze umiłowana córko, jesteście u szczytu eksplozji, która pokaże Moje Miłosierdzie wylewające się na cały świat w wydarzeniu, które zmieni oblicze ziemi. Ta misja jest szybka. Zostaliście wezwani nagle i z pośpiechem, a działałem tak, żeby zagwarantować, że świat otrzyma Prawdę. Tak mało osób rozumie, że w taki właśnie sposób Bóg wzywa proroków, znienacka, nie [...]

By | 2014-07-15T19:18:10+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

30.08.2012, 18:15 – Maryja Panna: Przebudzenie nastąpi już wkrótce

Moje dziecko, odnowa dusz już się rozpoczęła, a Era Pokoju jest blisko. Ponieważ wszystkie dzieci Boże są błogosławione przez Dar Słowa mojego umiłowanego i drogiego Syna, zasięg Ducha Świętego nadal się powiększa obejmując wszystkie narody. Nie nastąpi zatrzymanie Słowa mojego Syna, gdyż takie jest polecenie mojego Ojca. Nawrócenie rozpali serca ludzkości i wielu odczuje, że [...]

By | 2014-07-15T19:17:38+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

29.08.2012, 23:00 – Walka dobra ze złem jest walką między Bogiem, Moim Ojcem Przedwiecznym a szatanem. To jest takie proste.

Moja szczerze umiłowana córko, teraz zaczyna się bitwa. Z powodu każdego przestępczego prawa, uchwalonego przez narody, które sprzeciwiają się Prawom Bożym, karzące siły będą chłostać ich z Ręki Mojego Ojca. W każde odrażające wykroczenie przeciw Prawom Bożym zostanie wymierzone uderzenie i narody będą cierpieć za swoje grzechy. Tak jak wielkie jest Miłosierdzie Boże, a jego zasięg [...]

By | 2014-07-15T19:17:05+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

28.08.2012, 19:30 – Jeśli będziecie wychwalać fałszywych bogów i prosić o wielkie bogactwo, majątek i inne dary, wyłącznie w celu zaspokojenia własnych pożądliwości, będziecie przyciągać Księcia Ciemności

Moja szczerze umiłowana córko, świat i ludzie, którzy na nim mieszkają, tkwią w zaprzaństwie. Nie wierzą w Prawdziwego Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego. Miliardy ich, krążą zdezorientowani przebiegając ślepe uliczki w poszukiwaniu bożka, któremu mogliby hołdować. Problem z tymi bożkami, fałszywymi bogami, których stawiają oni na piedestale, jest taki, że te bożki są stworzone przez nich samych. [...]

By | 2014-07-15T19:16:22+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

27.08.2012, 19:20 – To was, Moi Uczniowie, obarczyłem odpowiedzialnością za nawrócenie tych dusz, których pragnę najbardziej

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Najświętsze Serce wezbrało tak wielką Miłością do Moich uczniów, którzy odpowiedzieli na Moje Orędzia, że teraz wybuchnie ono obfitością Łask. Moje Łaski wylewają się teraz na was, Moi umiłowani wyznawcy. Są one wam dane, aby wzmocnić wasze postanowienie do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa. Moje orędzia z Nieba będą żywić dusze, w [...]

By | 2014-07-15T19:15:35+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

26.08.2012, 18:30 – Nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne formy

Moja szczerze umiłowana córko, nienawiść jest przyczyną wszelkiego zła na świecie i przybiera różne formy. Wrogość wobec innych ludzi wypływa ze strachu, że ta osoba może cię skrzywdzić w jakikolwiek sposób. Do nieporozumienia z inną osobą może dojść z powodu grzechu pychy. Tak jest wtedy, kiedy czujesz, że musisz udowodnić swoją wartość za wszelką cenę, nawet [...]

By | 2014-07-15T19:14:58+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

25.08.2012, 12:00 – Maryja Panna: Dzieci, przyjmijcie Dar Łaski Ochrony. Umiłujcie go, gdyż jest to rzadki Dar z Nieba

Niebo się raduje, moje dziecko. Chóry Aniołów śpiewają najgłośniej jak potrafią chwaląc mojego Ojca. Jego Chwalebne Miłosierdzie, okazane przez Niego, poprzez szczególną Łaskę Ochrony jest przyjmowane z wielką miłością i radością przez wszystkich aniołów i świętych w Niebie. Moje dzieci, jak dotąd, nie zrozumieją znaczenie tego wielkiego Daru Miłosierdzia danego przez Ojca, Boga Najwyższego. Wy, [...]

By | 2014-07-15T19:14:22+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

24.08.2012, 03:15 – Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę poprosić Moich uczniów o rozpoczęcie od teraz codziennego odmawiania Moich Litanii Jezus do Ludzkości. Te modlitwy przyniosą wielkie łaski i zbawią wszystkich tych, których umieścicie w waszych szczególnych intencjach za zbawienie ich dusz. Ta druga Litania jest na cześć Mojego Ojca Przedwiecznego, który kocha każde ze Swoich cennych dzieci. Codziennie kładę [...]

By | 2014-07-15T19:13:36+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

23.08.2012, 15:15 – Ważna wiadomość od Boga Ojca: Ochronię od Bram Piekła te dusze, za które się modlicie

Moja najdroższa córko, rzadko Trójca Święta nawiązywała kontakt z ludzkością w ten sposób i po raz pierwszy Ja, wasz Ojciec, zatwierdziłem misję tego rodzaju. Moje dzieci, wielu z tych, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tej Boskiej Interwencji zrozumieją wkrótce, dlaczego jest ona konieczna. Jeśli Ponowne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna miałoby nastąpić bez ostrzeżenia, [...]

By | 2014-07-15T19:12:58+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments

23.08.2012, 12:40 – Maryja Panna: Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta

Moje dziecko, niech wszystkie dzieci Boże wiedzą, że im większy jest sprzeciw wobec Świętego Słowa mojego Syna w tym czasie, tym większe łaski są wylewane na uczniów mojego Umiłowanego Syna. Wszystkie przepowiedziane proroctwa można złagodzić na wiele sposobów, gdyby wszystkie dzieci Boże przyjęły łaskę nawrócenia. Nawrócenie może osłabić wpływ antychrysta. Wasze codzienne modlitwy, włącznie z [...]

By | 2014-07-15T19:12:26+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Orędzia, Sierpień|0 Comments