Marzec

31.03.2013, 18:40 – Dziś przynoszę światu wielkie Łaski

Moja szczerze umiłowana córko, dziś przynoszę światu wielkie łaski, gdy cieszę się z powodu wiary, jaka istnieje, pomimo doświadczeń i nieszczęść, które w tym czasie muszą znosić dzieci Boże na świecie. Dziś odnawiam oblicze ziemi i wypełniam Moim Duchem Świętym dusze tych, którzy wierzą we Mnie, ich Ukochanego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela całej ludzkości. Cieszcie się [...]

By | 2014-07-18T21:16:52+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

30.03.2013, 20:40 – Zmartwychwstanie mojego Ukochanego Syna jest najważniejszym Darem, ponieważ oznacza, że życie wieczne może być dane wszystkim dzieciom Bożym

Moje dzieci, Zmartwychwstanie mojego Ukochanego Syna jest najważniejszym Darem, ponieważ oznacza, że życie wieczne może być dane wszystkim dzieciom Bożym. Przez powstanie z martwych, mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma już władzy nad wami, jeśli tego pragniecie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie tylko jedno Życie w Bogu. Kiedy połączą [...]

By | 2014-07-18T21:16:20+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

29.03.2013, 19:00 – Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców, grzeszników

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, trzymał Moją Głowę i pocałował Mnie w policzek. Kiedy ci, którzy prowadzą Mój Kościół mówią, że Mnie kochają, a potem Mnie zdradzą, zobaczycie wyraźnie ich pocałunek zdrady. Nie do Moich Stóp padną. Nie Moje Stopy będą całować, lecz stopy Moich sług, wyznawców, grzeszników. Okazywanie troski o [...]

By | 2014-07-18T21:15:48+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

29.03.2013, 08:45 – Niebawem Mój Umiłowany Papież Benedykt będzie przewodził dzieciom Bożym ze swojego miejsca wygnania

Drugie Orędzie na Wielki Piątek Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj będzie się tworzyć historia. Gdy pamięć Mojej Pasji będzie czczona, to w rzeczywistości będzie to oznaczać Ukrzyżowanie Kościoła katolickiego. W dniach poprzedzających Moją zdradę za Mojego Czasu na ziemi, kapłani tamtych dni, walczyli na wszelkie możliwe sposoby, aby starać się udowodnić, że jestem winny herezji. [...]

By | 2014-07-18T21:15:16+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

29.03.2013, 00:15 – Dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany. Dzisiejszy dzień jest początkiem zmian

Wielki Piątek Moja szczerze umiłowana córko, dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany.  Dzisiejszy dzień stanowi początek zmian, które będą szybkie, a które dokonają zmiany oblicza Kościoła katolickiego na świecie. W związku z tym nastąpi połączenie wszystkich doktryn, które będą widoczne w każdym publicznym znaku i celowo zademonstrowane, aby dać powszechne świadectwo. Teraz uważnie się [...]

By | 2014-07-18T21:14:30+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

28.03.2013, 21:30 – Ujrzycie zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii

Moja szczerze umiłowana córko, teraz rozumiesz, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez złego ducha. Musisz jednak wznieść się ponad te okrutne przeszkody, które są stawiane przed tobą, aby spowolnić Moje Dzieło. Ujrzycie zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii przez zarozumiałość tych wewnątrz Mojego Kościoła, których plan zmiany Prawdy już zaczął się poważnie realizować. Nie ważne, [...]

By | 2014-07-18T21:13:58+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

27.03.2013, 23:15 – Wasze przejście z tego świata do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i będzie tak nagłe, że ledwo zdążycie złapać oddech

Moja szczerze umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy i złączcie się ze Mną we wspomnieniu dnia, w którym otrzymaliście Wielki Dar Odkupienia. Wielki Piątek musi zostać zapamiętany jako dzień, gdy Bramy Raju zostały w końcu otwarte na przyjęcie dzieci Boga z ich wygnania od Niego. Moja Śmierć zapewniła wam przyszłość, jakiej nigdy byście nie mieli, gdyby Mój [...]

By | 2014-07-18T21:13:18+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

26.03.2013, 21:17 – Musicie mieć oczy otwarte na wszystko, co obraża Moją Boskość

Moja szczerze umiłowana córko, to Orędzie jest dla świata. Jest ono dla chrześcijan każdego wyznania, Żydów i wszystkich religii głoszących Mojego Ojca Wszechmogącego, Boga Najwyższego. To Orędzie jest także dla tych, którzy nie wierzą w Boga Ojca, ani we Mnie, Jego Jednorodzonego Syna. Jest również dla tych, których w ogóle nie interesuje, jakie życie ich czeka [...]

By | 2014-07-18T21:12:43+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

25.03.2013, 14:50 – Największa okropność, jakiej byłem świadkiem w Moim Czasie w Ogrodzie Oliwnym była plaga grzechu w czasie końca

Moja szczerze umiłowana córko, największa okropność, jakiej byłem świadkiem w Moim Czasie w Ogrodzie Oliwnym była plaga grzechu w czasie końca. Podczas wizji, pokazanej Mi przez szatana, widziałem odpadanie śmiertelnego człowieka od Bożych Praw. Zły duch pokazał Mi straszne obrazy; kusił Mnie podając wszelkie przyczyny, z powodu których powinienem się odwrócić od Woli Mojego Ojca. [...]

By | 2014-07-18T21:12:13+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments

24.03.2013, 18:06 – Moja misja nie jest po to, by dać wam nową Biblię, bo tak nigdy nie może być, gdyż Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ci, którzy Mnie kochają, pytają jaki jest cel twojej Misji, musisz odpowiadać - aby zbawić wasze dusze. Kiedy z ciebie szydzą, wyśmiewają cię i pytają, jakim prawem głosisz Słowo Boże - odpowiadaj, po to aby Jezus mógł zbawić wasze dusze. Wtedy, gdy ci, którzy już głoszą Moje Święte Słowo, i [...]

By | 2014-07-18T21:11:23+00:00 Lipiec 18th, 2014|2013, Marzec, Orędzia|0 Comments