Październik

///Październik

31.10.2013, 23:30 – Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu nie chce słuchać Mojego Głosu, ponieważ nie wiedzą, Kim Ja Jestem. Wielu twierdzi, że Mnie zna, ale to tylko z powodu swojej błędnej, ludzkiej interpretacji są przekonani, że rozumieją, Kim Ja Jestem i co zrobiłem, aby ich uratować z otchłani, która czeka dzieci Boże, jeśli nie poproszą Mnie o [...]

By | 2014-07-20T21:13:06+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

30.10.2013, 18:00 – Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Święty Duch zstępuje na osobę, dzieje się wiele rzeczy. Pierwsze uczucie to oszołomienie i niedowierzanie. Drugim jest poczucie przytłoczenia przez coś tak potężnego, że czyni tę osobę całkowicie zależną od Świętej Woli Boga. Zniknie wiara w nadrzędność własnego ludzkiego intelektu, gdyż intelekt nie ma już wtedy żadnej znaczącej roli [...]

By | 2014-07-20T21:12:35+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

29.10.2013, 19:30 – Matka Zbawienia: Kościół mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

Moje słodkie dziecko, całe Niebiosa łączą się w jedności z moim Synem, aby przyjść z pomocą tym świętym kapłanom, którzy znajdą się w samym środku wielkiej bitwy. Tak wiele z tych szlachetnych dusz będzie musiało znosić okropny ból i cierpienie, gdy będą musieli być świadkami herezji, które wypłyną z wnętrza Kościoła. Będą oni odczuwać zamęt [...]

By | 2014-07-20T21:12:04+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

27.10.2013, 23:30 – Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Kościół będzie powszechnie wychwalany przez dumny i świecki świat, wiedzcie wówczas, że dwa oddzielne podmioty są już bliskie połączenia w jedno. Gdy Mój Kościół obejmie świecki świat, stanie się przez to politycznie motywowany i będzie szukał uznania w świecie polityki i biznesu, wiedzcie wtedy, że Ja nigdy nie tolerowałbym [...]

By | 2014-07-20T21:11:09+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

26.10.2013, 17:52 – Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje życie, które może być wasze na wieczność

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie starają się ustalić, którym dzieciom Bożym pragnę przynieść Moje Miłosierdzie - to odpowiedź jest taka, wszystkim z nich. Nie faworyzuję nikogo, bo kocham każdą zrodzoną duszę, z których każdą stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może być wyłączona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przyszedłem przynieść zbawienie wszystkim [...]

By | 2014-07-20T21:10:41+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

26.10.2013, 11:15 – Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca

Moja szczerze umiłowana córko, wiara wszystkich dzieci Bożych, niezależnie od wyznania do jakiego należą, jest tak słaba, że wielu z tych, którzy znają Prawdę, będzie bardzo trudno otwarcie, bez narażania się na krytykę praktykować swoją religię. Tak wielu na świecie odrzuca Mnie, Jezusa Chrystusa, w tym momencie w historii, że w większości narodów nie jest [...]

By | 2014-07-20T21:10:11+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

25.10.2013, 23:55 – Bardzo niewielu ludzi na świecie ufa dziś Bogu czy w ogóle wierzy w Niego

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie oskarżają cię o szerzenie strachu przez te Orędzia, to muszą zrozumieć oni Moje prawdziwe intencje. Strach pochodzi z nikczemności tych, którzy są przeniknięci ciemnością duszy i chodzą wśród was. Wasi wrogowie są Moimi wrogami. Będą oni tworzyć fałszywą duchowość w każdym narodzie, która nie będzie pochodziła ode Mnie. Będą [...]

By | 2014-07-20T21:09:40+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

24.10.2013, 19:45 – Bóg Ojciec: To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone

Moja najdroższa córko, przychodzę, aby powiedzieć światu, że wrogowie, którzy wędrują po Ziemi przebrani za takich, którzy twierdzą, że przynoszą Słowo Mojego Syna masom, łączą się teraz w jedną całość. Działając razem połączą oni wszystkie swoje siły i zniszczą Ziemię swoim podstępnym oszustwem. Ja Jestem gotowy. Czekam. Gdy tylko przedstawią swoje nikczemne prawa, uderzę, a [...]

By | 2014-07-20T21:09:07+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

23.10.2013, 15:34 – Matka Zbawienia: Mój Syn planuje wielką odnowę na Ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu

Moje dziecko, w tym czasie otaczam wszystkie moje dzieci swoją ochroną, aby mogły pozostawać w spokoju i pokoju, a także być silnymi w tych czasach wielkich prób. Wy, drogie dzieci, musicie przyjąć fakt, że zawsze będziecie odczuwali ból, spowodowany izolacją i odrzuceniem przez tych, którzy gardzą Słowem Bożym. Światło przyciąga tych, którzy są w ciemności [...]

By | 2014-07-20T21:08:35+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments

22.10.2013, 13:30 – Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła

Moja szczerze umiłowana córko, Moi umiłowani słudzy połączą się w jedności ze Mną - mniej niż połowa z nich - ale ich wierność wobec Mnie pomoże Mojej Armii przetrwać i rozwijać się, aby rozpowszechniać Ewangelię podczas powszechnej ciemności, która będzie odczuwana w ciągu największego odstępstwa wszech czasów. Brak szacunku dla Mnie, Jezusa Chrystusa, staje się [...]

By | 2014-07-20T21:08:06+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Październik|0 Comments