Wrzesień

///Wrzesień

30.09.2013, 15:45 – Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim Najświętszym Kościele na Ziemi

Moja szczerze umiłowana córko, muszę prosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby uważali na wezwania do udziału w rekolekcjach, które będą organizowane, aby przekonać ich do wyrażenia zgody na nową przysięgę wierności która – gdyby się na nią zgodzili - uczyni bezużytecznymi ich najświętsze śluby, złożone Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy [...]

By | 2014-07-20T19:22:32+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

28.09.2013, 15:23 – Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat będzie musiał cierpieć ogołocenie

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze przypominaj tym, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie mają pojęcia, że Moje Powtórne Przyjście jest bliskie, że zawsze muszą być czujni na znaki, które zostały przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca związane z czasem, który poprzedza ten Wielki Dzień. Wielka apostazja jest pierwszym znakiem. Będzie ona wówczas, gdy wiara w [...]

By | 2017-06-19T10:47:24+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

26.09.2013, 17:55 – Bóg Ojciec: Jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to

Moja najdroższa córko, Moja Ręka Sprawiedliwości opadnie na świat i ukarzę tych, którzy krzywdzą Moje dzieci na ciele i duszy. Musicie obawiać się Mojego Gniewu, a także przyjąć Moje Miłosierdzie. Będę interweniował w waszych narodach, aby powstrzymać nasilenie się wojen i jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to. Gdy wielka [...]

By | 2014-07-20T19:21:31+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

25.09.2013, 12:15 – Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże w czasie ukrzyżowania Kościoła mojego Syna na Ziemi

Moje dziecko, Ukrzyżowanie Kościoła mojego Syna na Ziemi na dobre się rozpoczęło i wszystkie znaki zaczęły być widoczne. Gdy mój Syn został przybity do Krzyża, tylko jeden z Jego apostołów został z Nim do końca, tak też kilku Jego uczniów na Ziemi będzie miało odwagę ujawnić się w obronie Jego Mistycznego Ciała na Ziemi, gdy [...]

By | 2014-07-20T19:21:00+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

24.09.2013, 22:44 – Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age

Moja szczerze umiłowana córko, każda żywa dusza ma silny instynkt poszukiwania Boga w swoim życiu. Tym, którzy odnajdują Miłość Boga w jej najczystszej formie dano ten Dar, z powodu ich pokory i przyjęcia faktu, że cała Chwała należy się Bogu. Z drugiej strony, poganie dążąc do duchowego spokoju, upatrują go w stworzeniach Bożych , a [...]

By | 2014-07-20T19:20:28+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

24.09.2013, 18:00 – Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo czuję się samotny, gdy tak wielu, łącznie z tymi, którzy są wierni Mojemu Świętemu Słowu, spędzają tak mało czasu w Moim Towarzystwie. Jak tęsknię za ich uwagą, choćby tylko na chwilę w ciągu dnia. Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują. Czyż nie wiecie, że tylko [...]

By | 2014-07-20T19:19:57+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

24.09.2013, 11:18 – Cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa – USA, Rosja, Europa i Chiny

Moja szczerze umiłowana córko, cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą zaangażowania się tych mocarstw, wokół których nastąpią wszystkie te wstrząsy w strukturach politycznych i religijnych. Syria i Egipt poprzez zamieszki w swoich krajach staną się katalizatorami większej wojny, która obejmie cztery [...]

By | 2014-07-20T19:19:21+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

23.09.2013, 13:30 – Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność wobec Kościoła mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by paść Jego owce

Moje dziecko, wiele znaków z Nieba będzie można zobaczyć na dachach kościołów Mojego Syna, kiedy wprowadzone zostaną ostateczne zmiany w Liturgii Mszy Świętej. Wszyscy, którzy mają otwarte oczy, a ich uszy są czujne, będą świadkami Gniewu mojego Syna, który ujawni się w taki sposób, że nie będzie można go nie zauważyć. Mój Syn obiecał, że da [...]

By | 2014-07-20T19:18:50+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

21.09.2013, 13:45 – Wielu zdradzi Mnie, przyjmując fałszerstwa

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Moc będzie teraz wzrastała w sercach wierzących, ponieważ dzięki Mocy Ducha Świętego, będą mieli poczucie spokoju, pomimo wielkiego odstępstwa, którego zaczynają być świadkami w Moim Kościele. Przez Moc i Chwałę Mojego ukochanego Ojca dam wam, Moi ukochani uczniowie, wielką siłę i odwagę w tych próbach. Otrzymacie te Dary poprzez Modlitwy [...]

By | 2014-07-20T19:18:19+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

21.09.2013, 12:22 – Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie zakończenie wszystkich wojen

Moja szczerze umiłowana córko, wiele się wydarzy w świecie, gdy wzrośnie moc fałszywego proroka, a każdy, kto ośmieli się rzucić mu wyzwanie, zostanie zignorowany, nawet na najwyższych pozycjach w Moim Kościele. Polityczne spory będą miały wpływ na cztery części Ziemi. Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie zakończenie wszystkich wojen. Gdy [...]

By | 2014-07-20T19:17:45+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Orędzia, Wrzesień|0 Comments