Sierpień

///Sierpień

30.08.2014, 18:15 – NIE ZWAŻAJCIE NA WRZASKI OPOZYCJI, GDYŻ LUDZKA OPINIA NIC NIE ZNACZY W MOIM KRÓLESTWIE

Moja szczerze umiłowana córko, wytrwałość w cierpieniu przybliża duszę do Mnie i z tego powodu nagradzam takie doświadczenia. Nigdy nie bagatelizujcie sobie faktu, że Moja Obecność w duszy nigdy nie pozostaje niezauważona przez złego ducha, który szybko jest przyciągany do tych dusz, gdzie Moja Obecność jest najsilniesza. Przyjmijcie cierpienie w Moje Imię rozumiejąc, że Ja [...]

By | 2014-09-11T21:15:40+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

29.08.2014, 14:25 – MATKA ZBAWIENIA: MYŚLCIE O ŻYCIU JAKO O ETAPIE POMIĘDZY NARODZINAMI A NOWYM CHWALEBNYM KRÓLESTWEM

Moje drogie dzieci, niech nikt z was nigdy nie obawia się tej Niebiańskiej interwencji w tej Misji Zbawienia. Bądźcie natomiast wdzięczni za wielkie miłosierdzie Boga i za Jego niezgłębioną Miłość dla rodzaju ludzkiego. Musicie oddawać Chwałę Bogu, wiedząc, że wszystko zaczyna się i kończy w Nim. Nic pośredniego nie istnieje. Myślcie o życiu jako o [...]

By | 2014-09-11T21:15:09+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

28.08.2014, 20:40 – BĘDĘ INTERWENIOWAŁ Z UŻYCIEM SPOSOBÓW, KTÓRE ZADZIWIĄ ŚWIAT

Moja szczerze umiłowana córko, znam Moich, a oni Mnie znają. Znają oni także tych, którzy są ode Mnie, tak samo jak znają tych, którzy nie przychodzą ode Mnie. Ci, którzy są ode Mnie mają czułe serca, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów i są pełni pokory, ponieważ wiedzą, że beze Mnie są [...]

By | 2014-09-11T21:14:29+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

25.08.2014, 19:05 – KIEDY KTOŚ MÓWI, ŻE MNIE KOCHA, BĘDZIE ROBIŁ WSZYSTKO WEDŁUG MOJEJ ŚWIĘTEJ WOLI

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli. Złoży on wszystko w Moje Święte Ręce i zapomni o swoich własnych potrzebach i pragnieniach. Wtedy powie Mi: "Jezu, wszystko, co mówię i robię jest zgodne z Twoją Świętą Wolą - czyń ze mną według Woli Bożej." Człowiek, [...]

By | 2014-09-11T21:13:55+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

24.08.2014, 17:15 – BÓG OJCIEC: OTRĘ WASZE ŁZY; ZJEDNOCZĘ ŚWIAT I PRZYNIOSĘ POKÓJ

Moja najdroższa córko, czy człowiek naprawdę zna ogrom Mojej Miłości do Moich dzieci? Czy on wie, że wraz z miłością może przyjść straszliwy ból? Gdy miłość jest czysta, może przysporzyć wielkiego bólu, gdy ta miłość zostanie odrzucona. Kocham Moje dzieci, Moje Stworzenie, Moje Ciało i Krew. Z tego powodu odczuwam wielki ból ze względu na [...]

By | 2014-09-11T21:13:09+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

24.08.2014, 17:00 – MATKA ZBAWIENIA: MÓDLCIE SIĘ O POKÓJ NA ŚWIECIE

Moje drogie dzieci, wzywam was do modlitwy o pokój na świecie, gdyż w bardzo niedługim czasie wiele krajów będzie zaangażowanych w wojny, które trudno będzie zahamować i wiele niewinnych istnień ludzkich zostanie zniszczonych. Proszę, byście błagali Mojego najdroższego Syna o pokój, a to osłabi wpływ nienawiści zasianej w sercach tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd [...]

By | 2014-09-11T21:12:27+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

23.08.2014, 20:00 – UZBROJĘ MOICH ANIOŁÓW I WYBRANYCH DO WALKI Z TYMI, KTÓRZY MNIE POTĘPIAJĄ

Moja szczerze umiłowana córko, dwa znaki będą widoczne, gdy rzesza wybranych dusz powstanie, by Mi pomóc w odzyskaniu Mojego Królestwa na Ziemi. Pierwszy znak wiąże się z wyniosłością dusz w Moim Kościele na Ziemi, gdzie ludzkie rozumowanie, inteligencja i ambicja zniszczą prawdziwą wiarę Moich wyświęconych sług. Pycha i zadufanie w sobie w połączeniu z wrodzoną [...]

By | 2014-09-11T21:11:28+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

21.08.2014, 16:25 – MATKA ZBAWIENIA: ŻADEN CZŁOWIEK NIE MA PRAWA SZKODZIĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI W IMIĘ BOGA

Moje drogie dzieci, kiedy człowiek prześladuje drugiego człowieka i zadaje mu cierpienie, Duch Boży nie może pozostawać w tej duszy, gdyż mieszka w niej zły duch. Kiedy człowiek prześladuje drugiego, wyrządza mu krzywdę, duchowo albo fizycznie, a następnie uzasadnia swoje działania, mówiąc, że broni Słowa Bożego, to powinniście wiedzieć, że jest to największy grzech, ponieważ [...]

By | 2014-09-11T21:10:28+00:00 Wrzesień 11th, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

18.08.2014, 18:47 – ŚWIAT JEST NA KRAWĘDZI WIELKIEJ ZMIANY

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dzieci Boże są świadkami konfliktów na świecie i straszliwych zbrodni popełnianych w imię sprawiedliwości, niech wiedzą o tym. Zło rodzi zło. To, co czynicie innym, to samo zostanie wam uczynione. Moja Sprawiedliwość jest nieodłączna i chociaż Moje Miłosierdzie jest obfite, należy się bać Mojej Kary, kiedy spada ona na niewdzięcznych i [...]

By | 2014-09-01T18:48:04+00:00 Wrzesień 1st, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments

17.08.2014, 17:18 – ZATROSZCZCIE SIĘ NAJPIERW O SWOJE WŁASNE DUSZE, NASTĘPNIE MÓDLCIE SIĘ ZA INNYCH

Moja szczerze umiłowana córko, niech nie będzie podziału wśród Moich Wyznawców w tej Misji ratowania dusz, gdyż jest to pragnieniem tego, który Mnie nienawidzi. Gdy Moi umiłowani chrześcijańscy wyznawcy dzielą się i kiedy zwalczają się wzajemnie w Moje Imię, doprowadza Mnie to do wielkiego smutku. Mój smutek potęguje się, gdy ci, którzy głoszą Moje Słowo, [...]

By | 2014-09-01T18:47:26+00:00 Wrzesień 1st, 2014|2014, Orędzia, Sierpień|0 Comments