Wrzesień

///Wrzesień

29.09.2014, 20:50 – BÓG OJCIEC: MOJA MIŁOŚĆ ZWYCIĘŻY ZŁO I NIENAWIŚĆ

Moja najdroższa córko, gdy akceptujecie Moją Miłość, rodzi ona wspaniałe owoce. Ale kiedy człowiek ją odrzuca, prowadzi to do obumierania ziemi. Bez Mojej Miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma pokoju. Odczuwanie Mojej Miłości wywołuje wielkie zdumienie, zachwyt i uczucie głębokiej wdzięczności w duszy osoby, której tego Daru udzielono. Moje drogie dzieci, kiedy [...]

By | 2014-10-10T21:21:54+00:00 Październik 10th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

‪28.09.2014, 18:15‬ – ‪TRZYMAJCIE SIĘ PRAWDY W KAŻDYM CZASIE, GDYŻ BEZ NIEJ, BĘDZIECIE ŻYLI W KŁAMSTWIE‬

‪Moja szczerze umiłowana córko, Słowo Boga, ustanowione przez Niego i podyktowane Moim Świętym Apostołom było fundamentem, na którym Moje Mistyczne Ciało, Kościół, został zbudowany.‬ ‪Odwieczne Słowo jest fundamentem, na którym jest osadzony Kościół.‬ ‪Nie odwrotnie.‬ ‪Słowo Boże jest Wieczne - jest wyryte w kamieniu.‬ ‪Ono jest fundamentem Prawdy.‬ ‪Fundament Mojego Kościoła nie może się zachwiać, [...]

By | 2014-10-10T21:21:18+00:00 Październik 10th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

27.09.2014, 19:20 – MATKA ZBAWIENIA: GRZECH JEST FAKTEM. ISTNIEJE I BĘDZIE NADAL ISTNIAŁ DO CZASU POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA CHRYSTUSA

Moje kochane dzieci, jak bardzo boli mnie serce w tych okropnych czasach, kiedy człowiek powstaje, by przeciwstawić się Bogu na tak wiele sposobów. Boże Prawa są łamane na całym świecie, ponieważ grzech nie jest już uznawany za zły. Jest natomiast przy każdej okazji usprawiedliwiany tak, że człowiek nie potrafi już odróżnić tego, co słuszne od [...]

By | 2014-10-10T21:20:34+00:00 Październik 10th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

24.09.2014, 15:05 – PIĘKNO CZŁOWIEKA, STWORZONEGO NA ŻYWY OBRAZ BOGA, JEST NIE DO OPISANIA

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja Umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też ma ona przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście. Ona została wyniesiona do najwyższej Hierarchii w Niebie i Mój Przedwieczny Ojciec przyznał jej wielkie moce. Jednak pozostaje ona tą, którą była wcześniej, tą, którą jest teraz i tą, którą zawsze będzie, [...]

By | 2014-10-10T21:19:52+00:00 Październik 10th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

23.09.2014, 23:30 – ŁATWO JEST POWIEDZIEĆ, ŻE JEST SIĘ CHRZEŚCIJANINEM, GDY NIE TRZEBA SIĘ MIERZYĆ Z WYZWANIEM, ŻE SIĘ NIM JEST

Moja szczerze umiłowana córko, gdy docieram do dzieci Bożych wszystkich religii, niewierzących i chrześcijan, wiele z nich w wyniku Mojego Wołania nawraca się na chrześcijaństwo. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez Łaskę Bożą, przez moc Ducha Świętego. Tymczasem chrześcijanie mający dobre intencje i Moi oddani wyznawcy przekonają się, że próby, którym będą musieli stawić czoła, będą [...]

By | 2014-10-10T21:19:07+00:00 Październik 10th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

21.09.2014, 17:45 – BÓG ZACHOWUJE SWOJĄ MIŁOŚĆ DO CZŁOWIEKA POPRZEZ KOMÓRKĘ RODZINNĄ

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin, a Moim Pragnieniem jest błogosławić w tej chwili każdej rodzinie, małej, średniej czy dużej. Kiedy miłość jest obecna w rodzinach, oznacza to, że Moc Boża stoi na straży tego, by wszystkie Jego dzieci należały do Niego. To On stworzył każde z nich. Bóg zachowuje swoją [...]

By | 2014-10-10T21:18:24+00:00 Październik 10th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

20.09.2014, 16:38 – NIGDY NIE KRYTYKOWAŁEM GRZESZNIKÓW. NIGDY ICH NIE PRZEKLINAŁEM. NIGDY ICH NIE KRZYWDZIŁEM

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że z ludzkiej słabości czerpię wielką siłę. Moja Moc jest największa, gdy dotykam dusz słabych, gdyż wtedy mogę czerpać z nich, bowiem oni pozwalają Mi, bym w nich działał. Ci z was, którzy są słabi muszą poprosić Mnie, abym dał wam Dar zaufania. Zaufajcie Mi, Moje drogie maleństwa, a wtedy [...]

By | 2014-09-28T16:55:03+00:00 Wrzesień 28th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

19.09.2014, 13:14 – MATKA ZBAWIENIA: STRZEŻCIE SIĘ CZŁOWIEKA, KTÓRY OŚWIADCZY, ŻE JEST SYNEM CZŁOWIECZYM

Moje drogie dziecko, zostało przepowiedziane, że powstanie wielu fałszywych proroków i że w tym czasie będą oni rozpowszechniali kłamstwa o Słowie Bożym. Będą oni rosnąć w setki tysięcy i otrzymają poparcie od tych, którzy twierdzą, że reprezentują sługi mojego Syna. Będą głosili kazania zarówno w małych, jak i dużych grupach, a poznacie ich przez fałszywe [...]

By | 2014-09-28T16:54:05+00:00 Wrzesień 28th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

18.09.2014, 15:30 – MATKA ZBAWIENIA: MÓDLCIE SIĘ O MIŁOSIERDZIE MOJEGO SYNA, ABY WSZYSTKIE CIERPIENIA MOGŁY ZOSTAĆ ZMNIEJSZONE

Moje drogie dziecko, musisz poprosić wszystkich, aby błagali o Boże Miłosierdzie w tych wszystkich sprawach, które dotyczą zagłady ludzkości. Nawiązuję tu do niegodziwych planów dotyczących wojen; planów wprowadzenia powszechnej szczepionki - o której byliście ostrzegani w orędziu z 26.11.2010 - ludobójstwa i morderstw chrześcijan, a także innych ludzi różnych religii, z ręki nikczemnych ludzi. Kiedy [...]

By | 2014-09-28T16:51:59+00:00 Wrzesień 28th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments

16.09.2014, 20:25 – MÓWIENIE, ŻE JESTEŚCIE MOI, TO JEDNO. A BYCIE MOIMI, TO INNA RZECZ

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy w świecie wydaje się panować zamęt nie bój się, gdyż Bóg ma pod swoją władzą wszystko. On pozwala złemu duchowi na dysponowanie tylko taką mocą, a nie większą i będzie walczył o zapewnienie, by Duch Święty pozostawał żywy, aby dobrzy ludzie z powodzeniem toczyli walkę w Moim Planie Zbawienia. Zło [...]

By | 2014-09-24T21:20:00+00:00 Wrzesień 24th, 2014|2014, Orędzia, Wrzesień|0 Comments