Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania

////Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania

Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania

Orędzie nr 1334 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 6 maja 2015, godz. 22.31

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie, gdy Święte Słowo Boże jest rozrywane, Moje Łzy spływają wielkimi strugami.‬

‪Miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa zanika, a duch Mojego Kościoła usycha tak, że wkrótce stanie się niczym więcej jak pustynią.‬ ‪Będzie on pozbawiony życia i tylko prawdziwi wierni w Moim Kościele będą utrzymywali stałe bicie Serca Mojej Miłości, podczas gdy wszystko inne, co go otacza, będzie usychało wraz wysysaną z niego każdą kroplą życia.

‪Nigdy przedtem, od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania z powodu pogardy wobec Słowa Bożego.‬

‪Wszystko, co jest uważane za święte w Królestwie Niebieskim Mojego Ojca jest dziesiątkowane przez człowieka, którego serce już nie odczuwa miłości do swojego Stwórcy, Boga Najwyższego.‬ ‪Ci, którzy pozostają Mu wierni i którzy kochają Go i miłują, będą odczuwali Jego Ból w swoich sercach, przeszywający jak miecz, który zadaje straszliwe cierpienia, ale nie zabija.‬ ‪Ci z prawdziwą miłością do Boga, nie będą w stanie oddzielić się od Niego, ponieważ są z Nim złączeni pępowiną, której nie da się odciąć.

‪Bóg przez swoje Miłosierdzie zniszczy swoich wrogów, którzy próbują ukraść dusze tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia.‬ ‪Mój Czas już prawie dla was nadszedł.‬

‪Nigdy nie traćcie nadziei ani nie rozpaczajcie, gdy będziecie świadkami działań Mojego wroga i szybkości z jaką jego przebiegłe i nikczemne metody działania są akceptowane przez nic nie podejrzewające dusze.‬ ‪Jestem przede wszystkim Bogiem Wielkiej Cierpliwości, a Moje Miłosierdzie zostanie obficie wylane na ludzki rodzaj pośród płomieni Mojej Miłości.‬ ‪Te płomienie wzbudzą odnowę wiary we Mnie u tych, którzy odpadli ode Mnie, jak również zniszczą szatana i każdego demona i upadłego anioła, którzy trzymają jako zakładników te dusze, które należą do Mnie, ale które oddzieliły się ode Mnie.‬

‪Mój Czas nadejdzie, ale najpierw świat zobaczy znaki przepowiedziane w Księdze Apokalipsy i Księdze Prawdy.‬ ‪Nie bójcie się Mnie.‬ ‪Przygotujcie się na Mnie.‬ ‪Odrzućcie fałszywe obietnice składane przez Moich wrogów.‬ ‪Zawsze pozostańcie wierni Mojemu Słowu.‬ ‪Moi wrogowie nie będą mieli udziału w Moim Królestwie.‬ ‪Moi ukochani wierni, w tym ci, którzy będą Mnie wzywali podczas Ostrzeżenia, nigdy nie umrą, ponieważ do nich należy Nowe Królestwo – Moje Królestwo – to, które zostało obiecane Mnie, Mesjaszowi, Królowi na wszystkie czasy – świat bez końca.‬

‪Dla tych, którzy reprezentują Mnie na tej ziemi, by głosić Prawdę, może to być czas zamętu, podziału, smutku i tęsknoty.‬ ‪Jednak wiedzcie o tym.‬ ‪Ja Jestem Prawdą.‬ ‪Prawda nigdy nie umiera.‬ ‪Moje Królestwo jest wieczne, a wy, Moje ukochane dzieci, należycie do Mnie.‬ ‪Przyjdźcie.‬ ‪Trzymajcie się blisko Mnie.‬ ‪Poprowadzę was do waszego prawowitego dziedzictwa.‬ ‪Ufajcie Mi.‬ ‪Posłuchajcie Mnie w tych Orędziach – Księdze Prawdy.‬ ‪Jest to dar Boga dla was, abyście nigdy nie zapomnieli Mojej Obietnicy ponownego przyjścia, by sądzić żywych – tych, którzy żyją na tej ziemi, jak i tych, którzy umarli w Mojej Łasce.‬

‪Pokażę teraz wszelkiego rodzaju znaki na całym świecie.‬ ‪Ci, którzy są pobłogosławieni darem Ducha Świętego, będą wiedzieli, że zostały one zesłane z Rozkazu Mojego ukochanego Ojca.‬

‪Idźcie w pokoju.‬ ‪Słuchajcie Mnie tylko przez te orędzia w obecnym czasie.‬

‪Kocham was wszystkich serdecznie i upominam się o was, bo jesteście Moi.‬ ‪Niech żaden człowiek nie próbuje ukraść Mi ani jednej duszy, bo będzie cierpiał wieczne męki za swoje czyny.‬

‪Wasz Jezus‬

By | 2018-04-28T21:33:17+00:00 Luty 4th, 2016|2015, Maj, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment