Maryja Panna: Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć

////Maryja Panna: Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć

Maryja Panna: Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć

Orędzie nr 467 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 20 czerwca 2012, godz. 7.46

Moje dziecko, jak mocno mój Syn cierpi w tym czasie i jak bardzo moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.

Ci, którzy sprawiają cierpienie innym, krzyżują mojego Syna.

Kiedy robią straszne rzeczy, sprawiając ciężkie doświadczenia, ból i śmierć Bożych dzieci, odnawiają Mękę mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela są kuszeni w każdej sekundzie przez upadłych aniołów pod wodzą szatana.

Wielu z nich o tym nie wie, więc trzeba się za nich modlić.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są oni wykorzystywani przez złego, aby mógł dokonać zniszczenia rasy ludzkiej.

Wkrótce zostaną oni odrzuceni przez szatana, gdy staną się już dla niego bezużyteczni.

Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Jego Święte Ramiona, tak bardzo jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidoczne dla wszystkich, mają zadać ból mojemu Ojcu Przedwiecznemu. Poprzez ranienie Jego braci i sióstr, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że osiągną wszystko, co zamierzyli.

Ja, Matka Boga, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, by zniszczyć węża.

Gdy poprosicie mnie o pomoc, mogę ofiarować wam, dzieci ochronę przed strachem.

Mogę z moim Synem dać wam łaski i krąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może szkodzić ani atakować tych wszystkich, którzy codziennie odmawiają mój Święty Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców można rozszerzyć tę ochronę na innych. Jeśli nawet sto osób to zrobi, mogą uratować swój naród od skażenia rozpowszechnianego przez złego.

Musicie zgromadzić się, dzieci i modlić o ochronę samych siebie.

Musicie być hojni sercem i modlić się za waszych wrogów, gdyż wielu z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, co robią.

Poprzez całkowitą ufność mojemu Synowi i przyjęcie darów, które teraz On wam przynosi w swojej nauce i proroctwach, możecie oddalić od siebie wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje na strachu i karmi się nim. Spójrzcie prawdzie w oczy i dzięki modlitwie złagodźcie złe plany realizowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.

Odczujcie miłość mojego Syna, otwierając swoje serca. Oddajcie mi, Matce Zbawienia, wasze zmartwienia, a ja zaniosę je do mojego Syna.

Następnie okryję was moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Dopiero wtedy będziecie pełni pokoju, odwagi i zdecydowania, aby stać się częścią armii Boga. Ta armia, już się formuje, a składa się z mnóstwa ludzi ze wszystkich krajów.

Będą maszerować aż do końca i nie zostaną pokonani.

Dziękuję ci, moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

By | 2018-04-24T19:10:15+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Czerwiec, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment