Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie

////Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie

Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie

Orędzie nr 1295 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 20 grudnia 2014, godz. 16.25

Moje drogie dzieci, miłość mojego Syna nigdy nie jest bardziej obecna, niż podczas Bożego Narodzenia.

W tym czasie, podczas świętowania Jego Narodzin, wylewa On na dusze swoją Miłość. W tym czasie musicie żyć Miłością, która została wam dana, oczywiście, jako dzieciom Bożym. Musicie pielęgnować Dar Miłości, który pochodzi od Boga i dzielić ten dar ze wszystkimi, których znacie.

Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie w duszach wszystkich dzieci Bożych i to w tym czasie musicie uznać, że miłość zaczyna się w rodzinie. Mój Syn urodził się w rodzinie i nie było to bez powodu. Bóg objawił się – nie jako jednostka wysłana na Misję, bez bliskich Mu osób, ale w Świętej Rodzinie.

Miłujcie wasze rodziny i wybaczajcie przeszłe grzechy. Kochajcie wszystkich, także tych, którzy was nienawidzą. Możecie przezwyciężyć nienawiść poprzez dzielenie się miłością i choć czasem może to być trudne, staniecie się z tego powodu silniejsi i osiągniecie pokój. Nienawiść jest negatywną emocją i wyczerpuje duszę i czyniąc ją głęboko nieszczęśliwą. Zżera ona jądro duszy, aż ta nie umrze. Nie wolno wam dopuścić, aby nienawiść oddzieliła was od Daru Miłości, który jest najpotężniejszą Łaską, ponieważ pochodzi od Boga.

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Bóg miłuje każdego z was w to Boże Narodzenie. Módlcie się za tych, którzy dokonali niegodziwych czynów przeciwko wam i proście mojego Syna, aby uwolnił was od ciężaru nienawiści.

Miłość Boga w całej swojej chwale jest doświadczana w rodzinie, która kwitnie Miłością. Takie rodziny, mające tyle szczęścia, by czuć miłość wzajemną, muszą szerzyć miłość wśród innych, którzy nie posiadają miłości w swoim życiu. Osoba, która wychowuje się w kochającej rodzinie i kocha czułym sercem, porusza dusze innych. W ten sposób miłość Boża się szerzy – z wnętrza łona rodziny.

To z serca kochającej się rodziny mój Syn, Jezus Chrystus, wyruszył w swoją Misję na ziemi, aby odkupić człowieka z grzechu. I tak, w to Boże Narodzenie, proszę, abyście się wzajemnie miłowali i prosili mojego Syna, aby błogosławił wszystkim rodzinom łaskami, byście się bardziej wzajemnie miłowali.

Miłość, która jest obecna w rodzinie może pokonać wszelkie przeszkody stawiane przed nią przez szatana. To właśnie rodziną – fundamentem Miłości Bożej – pogardza szatan. To rodzina jest celem złego ducha i zrobi on wszystko, aby zniszczyć komórkę rodzinną.

Miłość i jedność w rodzinie jest wielkim Darem z Nieba i musicie dążyć do tego, byście zawsze, w każdym czasie pozostawali w jedności.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

By | 2018-04-30T15:59:27+00:00 Grudzień 30th, 2014|2014, Grudzień, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment