Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

////Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat

Orędzie nr 439 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 22 maja 2012, godz. 15.20

Moja szczerze umiłowana córko, rozpoczyna się kolejny etap tej Świętej Misji.

Moja Księga Prawdy, tak szybko jak płomień rozprzestrzeni się na cały świat.

Nawrócenia będą następować szybko i Moje Święte Słowo, będzie słyszane we wszystkich językach.

Wszystkie dzieci Boże na zmianę będą rozpowszechniać Moje Orędzia i zostaną napełnione Duchem Świętym.

Ich usta będą przekazywać prawdę i wszyscy będą prorokować w językach, żeby prawda mogła zostać szybko usłyszana.

Pragnienie dzieci Bożych, które błąkają się w zagubieniu, ponieważ pustka panuje w ich duszach, zostanie ugaszone.

Bolesny głód Mojej obecności będzie zaspokojony, gdy przyniosę duszom pokarm, którego tak rozpaczliwie potrzebują.

Kiedy to się stanie, niewiele dusz na świecie nie będzie świadomych Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy i pochłońcie ją. Gdyż bez niej będziecie jak ciało bez duszy.

Kiedy przełkniecie Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie uzdrowieni.

A gdy znów staniecie się zdrowi, będziecie gotowi iść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, na Moje Pisane Słowo, które wkrótce będzie z wami i będziecie cieszyć się miłością i pokojem w waszych duszach.

Ruszajcie więc, wszyscy Moi wyznawcy.

Wy sami, wasi bliscy i wszyscy wierzący niech prorokują w Moje Imię.

Chodźcie ze Mną, a Ja was zaprowadzę do życia wiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Odkupiciel całej ludzkości

By | 2018-04-24T18:52:06+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Maj, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment