Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę

////Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę

Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę

Orędzie nr 1134 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 22 maja 2014, godz. 15.26

Moje drogie dzieci, cierpienie, którego doświadcza mój Syn z powodu grzechów człowieka jest w tym czasie dotkliwe. Nienawiść do Niego i Jego Najświętszego Słowa – zawartego w Najświętszej Biblii – ujawnia się w sercach wielu ludzi, a także obejmuje te fałszywe religie, które nie uznają Boga w Trójcy Jedynego, jak również tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami.

Każdy popełniony grzech boli mojego Syna, a każdy grzech śmiertelny jest odczuwany jako brutalny cios zadany Jego Ciału. Popełnienie bowiem każdego aktu herezji, to tak jakby wbicie kolejnego ciernia w Koronę Bólu, którego On już doznaje. Wraz ze wzrostem cierpienia mojego Syna, w czasie, gdy zostanie zanegowany wszelki grzech przeciwko Bogu, zwiększy się również cierpienie prawdziwych chrześcijan.

Chociaż cierpienie jest straszne i ból tych, którzy bronią Jego Słowa jest nie do zniesienia, może to być droga, by stać się bliższym mojemu Synowi. Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, a nie postrzegacie go jako przekleństwo, to zrozumiecie, jak mój Syn je wykorzysta, aby pokonać moc złego ducha. Gdy przyjmiecie ból zniewag i naigrawania się, czego zawsze możecie się spodziewać, gdy idziecie w jedności z moim Synem, to zostanie wam przekazanych wiele Łask. Ten ból nie tylko was wzmocni, ale mój Syn objawi wam Jego Współczucie dla innych, których grzechy może On zmyć, dzięki waszym ofiarom dla Niego.

Tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kiedy rozwijają więź z moim Synem i kiedy przebywa On w pewnych duszach, zawsze niesie to ze sobą ból dla tych, którzy zgadzają się wziąć Jego Krzyż. Mój Syn może naprawdę zanurzyć się tylko w tych duszach, które są dla Niego otwarte i które są pozbawione pychy, złośliwości i miłości własnej. Ale gdy tylko zamieszka On w pełni w takich duszach, światło Jego Obecności będzie odczuwane przez wielu, z którymi wchodzą w kontakt. Będą one pociągać innych, aby stali się uczniami mojego Syna. Staną się one również celami złego ducha, który będzie walczył z całych sił, aby odciągnąć ich od mojego Syna. Kiedy złemu duchowi nie uda się uwieść tych dusz, jego walka przeciwko nim stanie się jeszcze gwałtowniejsza i opanuje on innych po to, by oni ich atakowali; znieważali i oczerniali.

Ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie zachowali czujność względem tych planów, tak starannie opracowanych przez szatana, aby pożreć dusze tych, którzy kochają i służą mojemu Synowi. On pożąda tych dusz bardziej niż jakichkolwiek innych i nigdy nie będzie zaspokojony, dopóki nie ulegną one jego pokusom.

Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę, gdyż zostaniecie ogołoceni, warstwa po warstwie, ze wszystkiego, co jest drogie waszym sercom. Musicie starać się o Sakrament Pojednania jak nigdy dotąd, ponieważ przekonacie się, że bez niego niemożliwe jest przeciwstawienie się inwazji, jaka trwa teraz w świecie przeciwko chrześcijaństwu.

Przypomnijcie sobie, drogie dzieci, wszystko, czego mój Syn was nauczył, ponieważ Jego Słowo ma być podważane tak, że stanie się nie do poznania. Przyjdźcie i proście mnie, swoją ukochaną Matkę, Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, abyście mogli pozostać wierni Prawdzie, odmawiając tę Modlitwę o obronę swojej Wiary.

Modlitwa Krucjaty (151) O Obronę Wiary:

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje.

Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Każdy z was zostanie pobłogosławiony wielką odwagą, gdy będzie odmawiał tę Modlitwę Krucjaty. Idźcie w pokoju, moje dzieci, by kochać i służyć mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

By | 2018-04-28T14:59:11+00:00 Lipiec 22nd, 2014|2014, Maj, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment