Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność

////Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność

Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność

Orędzie nr 804 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 24 maja 2013, godz. 21.50

Moja szczerze umiłowana córko, wszędzie, gdzie Mój Głos będzie słyszany, w każdym miejscu i w każdej świątyni poświęconej adoracji Boga, nastąpi rozłam. Mimo, iż wielu będzie oddawać hołd Mnie, Mojemu Nauczaniu, Mojemu Kościołowi, to gdy usłyszą oni Mój Głos wzywający teraz do uwagi, zatkają uszy.

Mój Głos spadnie na głuche i uparte dusze. Mój Głos, Moje Słowo i Moje Wołanie zostanie odrzucone w gniewie i wyplute, gdy po raz ostatni Ja Jestem prześladowany na Ziemi. To jest ostateczne wołanie, aby przyciągnąć dzieci Boże do Mojego Łona przed Moim Powtórnym Przyjściem, a jednak wielu ludzi ogłupionych przez kłamstwa rozpowszechniane przez demony, odwróci się i odrzuci Moje Miłosierdzie.

Zostanę odrzucony po raz drugi przez tych, którzy mieszkają w Domu Boga, kapłanów i tych wszystkich, którzy nie przyjmują Prawdy. Wkrótce wszyscy ujrzą ostateczną zniewagę Mojego Imienia. Ci z was, którzy zakrywają oczy i chodzą z opaskami na oczach, wreszcie zobaczą Prawdę, która w tej chwili jest wam dawana.

Nie mogę dokonać rozłamu wewnątrz Mojego Kościoła, bo wtedy zaprzeczałbym samemu Sobie. Moim Ciałem jest Kościół i nigdy nie może On umrzeć, ale umrą ci z niego, którzy Mnie odrzucą. Tak, jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak i tym razem będą próbowali Mnie zniszczyć, zanim przyjdę przynieść ostateczne zbawienie obiecane człowiekowi.

Człowiek jest słaby. Człowiek jest nieświadomy i nie jest godzien Mojego Miłosierdzia. Człowiek jest uparty. Człowiek otrzymał Prawdę podczas Mojego Czasu na ziemi, ale wciąż nie rozumie Mojej Obietnicy. Mój Powrót w Powtórnym Przyjściu zostanie przyspieszony przez odrzucenie Mojego ostatniego proroka. Prorok, który został wysłany, by dać wam ostateczne Słowo Boże w celu przygotowania waszych dusz, ogromnie będzie cierpiał. Kiedy drwicie z Mojego Świętego Słowa danego prorokowi Bożemu, znieważacie Mnie, Jezusa Chrystusa. Odrzucacie Słowo Boże, które jest wam dane, aby przygotować was do bitwy z antychrystem. W ten sposób niszczycie dusze. Uniemożliwiacie tym duszom wejście do Mojego Raju.

Ci, którzy mówią złe rzeczy o Moich Orędziach nie potrafią uzasadnić swojego oburzenia, gniewu ani swojej logiki, ponieważ są pełni błędów, które rodzą się z grzechu pychy. Wkrótce trudno będzie odróżnić Prawdę od kłamstw z powodu nowej światowej organizacji, która przedstawi światu nową, pogańską religię.

Jeśli Mnie teraz nie posłuchacie, będziecie zastraszani, aby przyjąć tę niegodziwą imitację. Będzie ona przystrojona od zewnątrz błyszczącym złotem. Zachwyci nawet najbardziej pobożnych spośród was, będzie wypaczała waszą wierność wobec Mnie i będzie podziwiana przez wszystkich. Jest to religia, która nawróci ateistów na wiarę w wielkie kłamstwo. Żadnego pokoju nie przyniesie ono tym, którzy podążą za tą pogańską obrzydliwością. Ujawni się wzajemny strach i wrogość, gdy brat będzie walczył przeciw bratu i gdy rasa ludzka zostanie podzielona na dwie części. Jedna połowa zaakceptuje zniekształconą prawdę nowej światowej religii, która opanuje wiele kościołów, wiele wyznań, jak również dużą część Kościoła katolickiego. Druga połowa będzie składała się z tych, którzy szczerze Mnie kochają i którzy pozostaną wierni Prawdzie.

Jeśli nie akceptujecie Prawdy – tej Prawdy zawartej w Piśmie Świętym – będziecie żyli w kłamstwie. Jeśli przyjmiecie te kłamstwa, którymi będziecie karmieni, to w waszych duszach nie będziecie już mieli miłości dla Mnie.

I podczas, gdy Moje Słowo może wydawać się dzisiaj herezją, jak to było za Moich czasów na Ziemi, wielu z was będzie pochłaniać te Orędzia, gdy będziecie złaknieni Prawdy, kiedy antychryst będzie sprawował kontrolę nad waszymi narodami. Będziecie czołgać się na brzuchach i krzyczeć do Mnie. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Mnie, będziecie chcieli odciąć swoje języki, gdy zdacie sobie sprawę z tego, jak bardzo wasze słowa Mnie obrażały. Cierpliwie czekam na ten dzień, ale gdybyście się Mnie przeciwstawili i uniemożliwiali Mi dotarcie do dusz, zetnę was. Gdybyście nadal bluźnili przeciwko Mnie, twierdząc, że Moje Orędzia są dziełem szatana, to nigdy nie zostanie wam to odpuszczone. Ponieważ jest to największy grzech przeciwko Bogu.

Pamiętajcie, że przychodzę do dzieci Bożych w tym ostatecznym czasie, aby wypełnić przymierze Mojego Ojca. Jego Wola, może spełnić się teraz na Ziemi, tak jak w Niebie. Nikt z was nie może temu zapobiec. Nikt spośród was, choć niektórzy z was Mnie nienawidzą, nie może zapobiec Mojemu Powtórnemu Przyjściu. Ci, którzy w złości pomstują na Moje Słowo i ogłaszają, że pochodzi Ono od szatana, będą przebywać z bestią na wieczność.

Wasz Jezus

By | 2018-04-26T19:18:16+00:00 Lipiec 20th, 2014|2013, Maj, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment