Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi

////Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi

Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi

Orędzie nr 474 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 27 czerwca 2012, godz. 20.00

Moja najdroższa córko, dziś ujawniam wszystkim Moim Dzieciom Moje przyszłe plany Nowego Nieba i Nowej Ziemi.

Gdy się połączą w jeden chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów.

Te narody będą składać się z kilku krajów na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Boga, Królowej Nieba.

Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani i przyłączeni do tych innych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina.

Moja wola, będzie uznawana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wtedy prawda Raju zostanie rzeczywiście objawiona.

Moje Dwanaście narodów oznacza dwanaście gwiazd przy niewieście z Księgi Apokalipsy.

Ta niewiasta jest Matką Boga i nosi dwanaście gwiazd, które oznaczają dwie rzeczy.

Dwunastu apostołów, którzy pomagali Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.

Dwanaście szczególnie wybranych narodów, które będą stanowiły prawdziwy Kościół apostolski na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Cierpliwie czekałem na tę chwilę.

Moja Boska Wola, która stworzyła Raj dla Adama i Ewy, a który został odrzucony z powodu kuszenia przez złego, teraz się dokona i tym razem Raj będzie doskonały.

Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, będzie panował nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.

On wyznaczy przywódców w każdym narodzie i wszystko będzie połączone ze sobą Moją Bożą Wolą.

Ludzie z tych krajów będą czcili Mojego Syna w jedyny sposób, w jaki powinien być czczony, w pokoju i we wzajemnej miłości.

Jego Najświętsza Matka, Matka Ocalenia, została ukoronowana na Królową Nieba i będzie panować jako Królowa Nowego Raju.

Jej koronacja w Niebie była bardzo szczególną Bożą Manifestacją Jej roli w przyszłości zbawienia świata.

Została koronowana w wielkiej czci i wspaniałości należnej roli jaką odegrała, nie tylko jako Matka Boża i jako małżonka Ducha Świętego, ale jako Matka Ocalenia, której dano moc do zniszczenia szatana.

To Mój Kochany Syn z miłością umieścił koronę z dwunastu gwiazd na głowie Matki Bożej podczas Jej koronacji.

To Mój Syn umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich dzieci Bożych.

Mój Boski plan zbawienia ludzkości już się rozpoczął.

Moim pragnieniem jest to, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze z każdego zakątka ziemi i uratować je od wroga, zanim będzie za późno.

Moja Boża interwencja udowodni Moją miłość do wszystkich Moich dzieci.

Nie ma rzeczy niemożliwych. Nic nie jest pozbawione nadziei w Mojej walce z armią szatana.

Wprowadzę was w nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest gotowy.

Jego piękno i świetność przekraczają granice ludzkiej wyobraźni.

Kiedy staniecie się tego świadkami, będzie mieli życie wieczne.

Módlcie się za te biedne Moje dzieci, które nie wierzą we Mnie, Boga Najwyższego, które nie przestrzegają Moich Praw i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciw sobie nawzajem, aby pokutowały.

Nie chcę stracić ani jednego Mojego dziecka.

Pomóżcie Mi doprowadzić ich do chwalebnego dziedzictwa. Niestety, to musi nastąpić z ich własnej wolnej woli.

Kocham was dzieci żarliwym uczuciem nieznanym ludzkości.

Przyjdźcie do Mnie przez Mojego Syna jako jedność.

Czas Nowego Raju na ziemi jest bardzo blisko, ale wam został ten czas udzielony, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji 7-go Anioła na ziemi, który pracuje z Moim Synem nad doprowadzeniem Mojej rodziny do Mnie.

Wasz kochający Ojciec

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Bóg Najwyższy

By | 2018-04-24T19:13:10+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Czerwiec, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment