Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi

////Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi

Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi

Orędzie nr 476 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 29 czerwca 2012, godz. 9.20

Moje dziecko, straszna ciemność zstępuje na cały świat w postaci odstępstwa, które umacnia swoje panowanie.

Miłość do Boga została porzucona.

Miłość do mojego Syna osłabła, a jej miejsce zajęła miłość do samego siebie.

Chciwość i umiłowanie władzy wszędzie atakuje dusze, a cele, za którymi goni miłość własna są podziwiane i przyjmowane jako właściwy sposób na przeżycie własnego życia.

Dzieci, musicie się modlić w tym czasie, aby pomóc oświecić te dusze, które są w ciemności.

Nie znają one prawdy o Ofierze mojego Syna i nie wiedzą, co oznacza Jego straszne Ukrzyżowanie.

Jego Dar Zbawienia został odrzucony, jak gdyby nigdy nic się nie wydarzyło. Ponadto ci, którzy są świadomi znaczenia Jego Śmierci na Krzyżu, postanowili zwrócić się do różnych fałszywych bogów, aby ci przynieśli im pokój. Ale oni nigdy nie osiągną pokoju w ten sposób.

Pokój duszy może nastąpić tylko poprzez wierność mojemu Synowi i modlitwę do Niego.

Tylko czyste i pokorne serca, które w pełni Mu ufają, mogą mieć życie wieczne.

Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi.

Tak wiele osób jest prowadzonych przez niebezpieczne, fałszywe przekonania, które prowadzą zagubione dusze do piekła.

Dzieci, upadli aniołowie są wszędzie. Bądźcie czujni, gdyż będą oni chcieli zmylić szczególnie tych, którzy oddają cześć mi, waszej Kochanej Matce.

Będą oni uniemożliwiać wam modlitwy. Będą stale zasiewać w waszych umysłach wątpliwości, co do Miłości Boga. Będą was rozpraszać pokusami zmysłowymi. Będzie trzeba się dużo modlić, aby trzymać je z dala od siebie. Mój Różaniec jest wasz najważniejszą ochroną.

Mój Syn udziela w obecnej chwili wielu łask dla tych, którzy słuchają, wysłuchują i przyjmują Jego Święte Orędzia na świecie.

Czyni to, aby dać wam siłę i wytrwałość w tej misji, aby uratować ludzkość od wiecznego potępienia.

Przyjmijcie te łaski, Dzieci, z miłością, gdyż jesteście bardzo wyjątkowe, ponieważ zostałyście w tym czasie wybrane, aby pójść za Nim.

Jako Reszta Jego Kościoła na ziemi, będziecie potrzebowali chleba życia przez cały czas, gdyż nic w tej wędrówce nie będzie łatwe.

Tu jest szczególna Modlitwa Krucjaty, aby pomóc wam być silnymi w waszej misji.

Modlitwa Krucjaty (63) Chroń mnie w tej wędrówce

Moja kochana Matko Zbawienia, proszę cię o modlitwę,
aby udzielany mi Pokarm Życia zachował mnie w tej wędrówce,
bym mógł pomagać ratować wszystkie dzieci Boże.
Proszę, pomóż wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów,
aby otworzyli oczy na Prawdę o Śmierci twojego Syna na Krzyżu,
dla zbawienia każdego dziecka Bożego i przyprowadzenia każdego z nich
do życia wiecznego. 
Amen.

Wasza kochana Matka

Matka Zbawienia

By | 2018-04-24T19:14:02+00:00 Lipiec 15th, 2014|2012, Czerwiec, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment