Ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

////Ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

Ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

Orędzie nr 1281 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 29 listopada 2014, godz. 14.25

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Boskość objawia się poprzez słabych, bezbronnych, samotnych i pokornych. Moja Moc szerzy się przez takie dusze według Mojej Świętej Woli i to właśnie przez nich mogę osiągnąć Mój Plan zbawienia ludzkości.

Gdy ci, którzy zostali powołani przeze Mnie, aby głosić Moje Święte Słowo są odciągani od Świętego dzieła z powodu grzechu pychy, starając się definiować Moje Słowo z przesadnym szacunkiem dla własnego ludzkiego intelektu. Zapominają, że pójście za Mną, zostało już zdefiniowane i to, że Moje Święte Słowo musi być słyszane, a nie dźwięk ich własnego głosu. Właśnie przez grzech pożądania, odrzucą oni Moje Słowo w ambitnym dążeniu do przyćmienia Mnie i poszukiwania swojej chwały. Grzech bierności z powodu lenistwa sprawi, że będą oni winni ostatecznej zdrady, gdy nie dotrzymają Mi wierności z braku wiary i odwagi.

I tak będzie przy ostatecznym przygotowaniu do Mojego Powtórnego Przyjścia, że tych, którzy uważają się za bardziej godnych, bardziej zasługujących niż inni, lecz są pełni pychy, spotka gorzka nagana i upadną. Słabych, pokornych i skromnych, których wyznawcy w Moim Kościele uznają za mało ważnych, ale którzy będą trzymali się Prawdy, przygarnę tego Wielkiego Dnia. Przywołam ich i przyciągnę do siebie, gdy będę ich zbierał do Mojego Królestwa. Będą płakali łzami radości.

Następnie zbiorę tych, którzy Mnie nie znają, ale których obudzi Moje Światło – dobre dusze o złotych sercach – i powiem im „chodźcie tu, do Mojego Schronienia”. A potem, grzesznicy, którzy dopuścili się strasznych okrucieństw, ale którzy prosili Mnie o Moje Miłosierdzie, zostaną wezwani i powiem im „chodźcie, wybaczam wam, gdyż szukaliście pojednania”.

A następnie przyjdą ci, którzy Mnie zdradzili i choć kiedyś Mnie znali, odwrócili się ode Mnie, oni jednak nie będą w stanie spojrzeć Mi w oczy. Ani też nie będą szukali Mojego Miłosierdzia i tym powiem „precz ode Mnie, bo nie nadajecie się, by wejść do Mojego Królestwa”.

Na koniec ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem, ponieważ zostaną wrzuceni do pieca wraz z tymi, którzy pozbawili Mnie dusz tych w Moim Kościele na ziemi, którzy ślepo poszli za nimi w ciemność nocy.

Wtedy wszystko się zakończy i w ułamku sekundy nastanie nowy początek – nowy świat na ziemi, tak jak to miało być. Świat bez końca.

Wasz Jezus

By | 2018-04-30T15:55:02+00:00 Grudzień 14th, 2014|2014, Listopad, Orędzia|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment